سنگ نمک کریستالی

سنگ نمک کریستالی نوعی از سنگ نمک است که به دلیل خلوص بسیار بالا و ساختار داخلی آن که کاملا از هر گونه ناخالصی است مانند شیشه است.

البته نمونه های دیگری از سنگ نمک کریستالی نیز وجود دارد که مانند شیشه نیستند و خواص درمانی ندارند و بیشتر برای مصارف زیبایی کاربرد دارد.

سنگ نمک کریستالی بسیار شفاف به سنگ نمک شیشه ای نیز معروف است و بسیار نایاب است.

مجموعه سنگ نمک هالیتو شفاف ترین و شیشه ای ترین نوع سنگ نمک کریستالی را استخراج و صادر می‌کند.