نمک دام قالبی و سنگ نمک دامی

سنگ نمک دامی و نمک دام قالبی هر دو جهت خوراک دام مصرف می‌شود اما بازار مصرفی آنها متفاوت است.

سنگ نمک دامی در بازار داخل کشور بسیار پر استفاده است چرا که دارای قیمت بسیار پایینی است و همه دامداران ترجیح می دهند از سنگ نمک استفاده کنند.

نمک دام قالبی برای بازار صادراتی مناسب است چرا که دارای بسته بندی مشخص و از سویی وزن یکسان است و کیفیت فوق العاده زیادی دارد چرا که مجموعه سنگ نمک هالیتو نمک قالبی دام را از نمک خوراکی تولید می‌کند.